INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Onbekend
Titel: Fiesta Colonista
Sub titel: Spanien, EG und die -Jahresfeiern

Bundel artikelen in boekvorm over de 500-jarige ontdekkingsviering, de EXPO '92 en de positie van Spanje in de EG. Ook veel aandacht voor de repressie tegen groepen en personen die zich in woord en daad kritisch uitlaten over deze evenementen.
1992, 256 pag., Euro 12,2
ISP Verlag, Köln, ISBN 3-929008-39-4


This page last updated on: 13-1-2015