INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Frauen kollektiv I BASTA!
Titel: Frauen gegen Kolonialismus
Sub titel:

Bundel essays geschreven door Indiaanse en zwarte vrouwen uit de VS en Latijns-Amerika. Veel aandacht voor de situatie van deze vrouwen, de verschillende vormen van repressie waarmee ze te maken krijgen, de organisatievormen en de perspektieven van de strijd die ze voeren. In het derde deel van het boek geeft de groep van samenstelsters aan wat de invloed en inhoud van de vrouwenstrijd dr voor vrouwen hier in Europa kan betekenen.
1992, 311 pag., Euro 16
ID-Archiv, Berlin, ISBN 3-89048-021-3


This page last updated on: 13-1-2015