INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Kropotkin, Peter
Titel: In Russian and French prisons
Sub titel:

Kropotkin's aanklacht tegen het bajessysteem. Gevangenissen zijn , volgens hem, scholen van de misdaad, in plaats van hervormingsinstituten. Gevangenisstraf leidt alleen tot recidive, sociale vereenzaming en verharding. Gevangenisstraf is er alleen op gericht om de wilskracht en de innerlijke kracht kapot te maken.
1991, 387 pag., Euro 22,3
Black Rose Books, Montréal, ISBN 9780921689980


This page last updated on: 13-1-2015