INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Green, Duncan
Titel: Faces of Latin America
Sub titel:

Inleiding via thematische artikelen in de geschiedenis en het heden, de bevolking en de diverse ontwikkelingen in de vele landen van Latijns-Amerika. Aan bod komen o.a.: de scheve handelsverhoudingen, het landprobleem, milieuvernietiging, migratie, democratie, sociale bewegingen, inheemse volken, de kerk en de militairen. Rijk ge´llustreerd.
1991, 212 pag., Euro 16,55
Latin America Bureau, London, ISBN 0-906156-61-0


This page last updated on: 13-1-2015