INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Huizer, Gerrit
Titel: Leren van de Derde Wereld
Sub titel: Crisis als uitdaging

Een bundeling essays waarin de tegenstellingen arm-rijk en spiritualisme- (westerse) rationaliteit centraal staan.
1992, 140 pag., Euro 12,65
Opgeheven nr, , ISBN 90-391-0037-3


This page last updated on: 13-1-2015