INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Barbedo de Magelhaes, A.
Titel: East Timor
Sub titel: Indonesian occupation and suicide

Handzaam overzicht van de recente geschiedenis van Oost-Timor. Aan de orde komen de dekolonisatie, de Indonesische invasie, de grove schendingen van de mensenrechten, de economische belangen, het bloedbad op de Santa Cruz-begraafplaats in november 1991 en het verzet van de Timorezen tegen de bezetting en wrede repressie.
1992, 75 pag., Euro 6,8
Oporto University, Porto, ISBN 972-8025-01-7


This page last updated on: 13-1-2015