INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Bronkhorst, Daan
Titel: Een mensenrechtenbeweging in opkomst, Afrika
Sub titel:

Neerslag van een seminar, gehouden in oktober 1991 door Amnesty International, over de Rechten van de Mens in tropisch Afrika. Goed lessbaar wordt de context van de Afrikaanse situatie beschreven, met veel nadruk op de politieke en sociaal-economische kant. De klassieke mensenrechten vormen de rode draad in dit boekje over een deel van Afrika waar, volgens de auteurs, "de laatste paar jaar plotseling volop beweging in de politieke stelsels is gekomen".
1992, 115 pag., Euro 5,65
Amnesty International Nederland, Amsterdam, ISBN 90-6463-083-6


This page last updated on: 13-1-2015