INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Gössner, Rolf
Titel: Das Anti-Terror-System
Sub titel: Politische Justiz im präventiven Sicherheitsstaat

Gössner analyseert het onoverzichtelijke anti-terreur instrumentarium van de BRD, dat zich sinds 20 jaar steeds verder uitgebreid heeft.
1991, 415 pag., Euro 26,75
VSA verlag, Hamburg, ISBN 3-87975-576-0


This page last updated on: 13-1-2015