INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Genugten, W.J.M van
Titel: In naam van de vrijheid
Sub titel: Een onderzoek naar overeenkomsten en verschillen tussen de mensenrechtenopvattingen van Oost en West

Juridisch proefschrift over de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de verschillende opvattingen van 'Oost en West' hierover. Het proefschrift is van 1988 en 'Oost" slaat hier nog op de Sovjetunie en de Oostbloklanden.
1989, 342 pag., Euro 11,35
Mets & Schilt Uitgevers, Amsterdam, ISBN 90-9002-186-8


This page last updated on: 13-1-2015