INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Werkgroep Vluchtelingen Autonoom Centrum
Titel: Grenshospitium, gebouw van leugens
Sub titel: Een jaar grensgevangenis

Vanaf de opening van het 'Grenshospitium' op 6 April 1992 bezochten de mensen van het Autonoom Centrum regelmatig vluchtelingen die daar opgesloten zaten. In deze brochure, een zwartboekachtig jaarverslag, een verslag van hun bevindingen over de behandeling van de vluchtelingen, het regime, de willekeur. Een hartstochtelijk pleidooi voor een menswaardig vluchtelingenbeleid waarbij asielzoekers niet worden gevangen gezet.
1993, 82 pag., Euro 3,4
Autonoom Centrum, Amsterdam, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015