INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Oedayrajsingh Varma, Drs. F.H.R.
Titel: De slavernij van Hindustanen in Suriname
Sub titel:

Beschrijving van de geschiedenis van de Hindstanen en de invloed op de de cultuur van Suriname. Geprobeerd wordt het historisch perspektief te belichten en de rijke cultuur op te waarderen. Eveneens wordt de verhouding tot en de botsing met de negerslaven uit de doeken gedaan. De schrijver poogt met dit boek de verstandhouding te verbeteren. Verhelderend en gedetailleerd geschreven.
1992, 187 pag., Euro 15,9
Politieke Jeugd Doorbraak, Amsterdam, ISBN 90-800695-1-5


This page last updated on: 13-1-2015