INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Doorslaer, Rudi van e.a.
Titel: Herfsttij van de 20e eeuw
Sub titel: Extreem rechts in Vlaanderen -

Een schets van zeventig jaar Vlaams extreem nationalisme. De diverse auteurs van deze bundel trachten de verschillende be´nvloedingsbronnen van dit nationalisme/fascisme aan te duiden. Conservatief katholicisme, collaboratie in de Tweede Wereldoorlog, vreemdelingenhaat, enz. Ook aandacht voor het Vlaams Blok, Voorpost en V.M.O.
1992, 160 pag., Euro 14,75
Kritak, Leuven, ISBN 90-6303-447-4


This page last updated on: 13-1-2015