INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Bookchin, Murray (red.)
Titel: Deep ecology and anarchism
Sub titel: A polemic

Een verzameling essays met verschillende standpunten over 'deep ecology' vanuit een anarchistisch perspectief. Rodney Aitchney is positief over de ideeŽn van de grondlegger van 'deep ecology', de Noor Arne Naess. Graham Purchase is kritisch en huldigt een syndicalistisch perspectief. Brian Morris gaat ook kritisch in op het denken van Arne Naess. Dan bespreekt Murray Bookchin de vorige essays en geeft zijn eigen visie weer. Daarnaast zijn twee algemenere essays opgenomen van Robert Hart en Chris Wilbert.
1993, 80 pag., Euro 7,95
Freedom Press, London, ISBN 900384670


This page last updated on: 13-1-2015