INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Biesboer, Frank (ed.)
Titel: Greep op groei
Sub titel: Het thema van de jaren negentig

Achttien auteurs over het vraagstuk milieuvernietiging en economische groei. Aan bod komt het door Aktie Strohalm voor-gestelde alternatief "Het gelijk van het genoeg (1990)". "Als we niets aan de sturingsmechanismen veranderen, zal het vooruitgangsgeloof pas verdwijnen als onze bestaansvoorwaarden vernietigd zijn". Dit uitgangspunt wordt in het boek kritisch belicht en laat Aktie Strohalm zelf het weerwoord voeren.
1993, 336 pag., Euro 6,5
Jan van Arkel, Utrecht, ISBN 90-6224-282-0


This page last updated on: 13-1-2015