INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Beerends, Hans
Titel: De Derde Wereld beweging
Sub titel: Geschiedenis en toekomst

Novib uitgave over de huidige Derde Wereld beweging. Visie op de sociale beweging vanaf 1953 tot heden. Het gaat dieper in op het marxistisch perspectief, de kerkelijke organisaties en de Novib zelf. Geeft een duidelijk overzicht op de bestaande bewegingen en de daaraan nauw verwante. Geeft een inzicht op de invloed van de sociale beweging en de toekomstverwachtingen. Zeer uitgebreid.
1993, 416 pag., Euro 17,7
Jan van Arkel, Utrecht, ISBN 90-6224-169-7


This page last updated on: 13-1-2015