INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Wickham-Crowley, Timothy P.
Titel: Guerrillas & revolution in Latin America
Sub titel: A comparitive study of insurgents and regimes since

Aan de hand van een uitgebreid onderzoek probeert de auteur te verklaren waarom er in bepaalde landen in Latijns Amerika wel guerilla bewegingen zijn ontstaan en sommige zelfs de macht veroverden en in andere landen juist niet. Nationaal en economisch bepaalde faktoren, steun vanuit de bevolking en inmenging van buitenaf zijn de kernthema's in zijn analyse.
1992, 424 pag., Euro 18,1
Princeton University Press, Princeton, NJ, ISBN 0-691-02336-0


This page last updated on: 13-1-2015