INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Shalom, Stephan Rosskamm
Titel: Imperial alibis.
Sub titel: Rationalizing U.S. intervention after the Cold War

Shalom analyseert de motieven achter de bereidheid of terughoudendheid van de V.S. om militair in te grijpen in de politieke verhoudingen na het einde van de Koude Oorlog. Hij neemt kritisch stelling ten opzichte van de rechtvaardigingen voor de interventies.
1993, 294 pag., Euro 16,05
South End Press, Boston, ISBN 0-89608-448-5


This page last updated on: 13-1-2015