INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Scott, Peter Dale & Jonathan Marshall
Titel: Cocaine politics.
Sub titel: Drugs, armies and the CIA in Central America

Gedegen studie van de experts Scott en Marshall op het gebied van de counterinsurgency en de drugswereld. De nauwe betrokkenheid van de geheime diensten van de V.S. bij de onderdrukking van volksbewegingen komt aan de orde. Media-manipulatie en Nieuw Rechts worden ook onder de loep genomen.
1991, 279 pag., Euro 13,85
University of California Press, Berkeley, ISBN 520077814


This page last updated on: 13-1-2015