INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Pepper, David
Titel: Eco-socialism.
Sub titel: From Deep Ecology to social justice

Pepper doet een poging de inzichten van het marxisme, het anarchisme en het ecologisme te combineren tot een synthetisch geheel. Hij bekritiseert het groene denken omdat er een gedegen maatschappij-analyse aan ontbreekt. Dat kan het marxisme naar zijn mening leveren. De anarchistische kritiek op de staat is erg belangrijk, maar toch acht Pepper deze (in een andere vorm dan de huidige) noodzakelijk.
1993, 266 pag., Euro 17,1
Routledge, London, ISBN 0-415-09719-3


This page last updated on: 13-1-2015