INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Muus, Philip
Titel: Internationale migratie naar Europa.
Sub titel: Een analyse van internationale migratie, migratiebeleid en mogelijkheden tot sturing van immigratie, met bijzondere aandacht voor de Europese Gemeenschap en Nederland

Aan de hand van drie factoren worden de immigratiebewegingen naar de EG van na 1960 geanalyseerd. Er wordt gekeken naar de vraag op de arbeidsmarkt, de mensenrechtensituatie en het gevoerde immigratiebeleid. Met name veel aandacht voor de migratiestromen naar Nederland en Duitsland. De auteur meent dat de EG-staten is tegenstelling tot wat ze beweren wel degelijk een immigratiebeleid voeren, maar dat naar buiten toe proberen te versluieren door allerlei rookgordijn-praatjes.
1993, 178 pag., Euro 18,1
SUA, Amsterdam, ISBN 90-6222-249-8


This page last updated on: 13-1-2015