INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Mernissi, Fatima
Titel: Islam en democratie
Sub titel: De angst voor het moderne

Mernissi beschrijft de moeite die islamitische landen hebben met democratie. Hoewel bijvoorbeeld bijna alle landen het Handvest van de Verenigde Naties over de fundamentele rechten van de mens hebben ondertekend, is dat bij de bevolking van die landen nauwelijks bekend omdat het in strijd is met de islamitische "sharia" en de gehoorzaamheid aan de imam. Veel aandacht voor de positie van de vrouwen.
2003, 237 pag., Euro 5,95
Geus, de, Breda, ISBN 9052263663


This page last updated on: 13-1-2015