INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Informatie/ aktiecentrum Assata
Titel: Lessen uit 8 mei 1993
Sub titel:

De 20.000 mensen die op 8 mei 1993 demonstreerden in Den Haag zullen het optreden van de politie, op zijn zachtst gezegd 'onbehoorlijk' hebben gevonden. In het boekje 'Lessen uit 8 mei 1993', wordt een reconstructie gegeven van de gebeurtenissen rondom 8 mei en wordt ingegaan op het politie-optreden. Hoewel voor een deel hetzelfde materiaal is gebruikt als door de Nationale Ombudsman, blijkt hieruit niet dat het optreden "onvermijdelijk", "weloverwogen" en "beheerst" was. Integendeel, in dit boek wordt kritiek op dit rapport meegenomen. Naar aanleiding van de beschrijving van het politie-optreden en de kritiek hierop, worden een aantal suggesties gedaan voor het organiseren van demonstraties in de toekomst. Hierbij wordt met name het fenomeen getuigen groepen beschreven. Dit zijn groepen die geval van een escalatie politiegeweld registreren. Het door hen verzamelde materiaal, aantekeningen, getuigenverklaringen, foto's en video's, kan gebruikt worden door de organisatie als bewijsmateriaal in te volgen rechtszaken en om verklaringen van de politie te weerleggen. Het boek is bedoeld voor iedereen die de gebeurtenissen rondom 8 mei nog eens op een rijtje wil hebben of die overweegt ooit nog eens een demonstratie te organiseren.
1993, 50 pag., Euro 4,55
Papieren Tijger/Assata, Breda, ISBN


This page last updated on: 13-1-2015