INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Davis, Mike
Titel: L.A. was just the beginning
Sub titel: Urban revolt in the United States; a thousand points of light

Wat er in L.A. en andere steden in de VS gebeurde na de grote opstand in dit voorjaar en nadat de media het verdere gebeuren niet meer als media-event beschouwden. Razzia's, snelrecht, repressie van protestgroepen, samenscholingsverboden. Ook aandacht voor de achtergronden en oorzaken van de grote volksopstand in L.A. na het vonnis in de Walter Rodney zaak.
1992, 22 pag., Euro 2,7
Open Magazine Pamphlet Series, Westfield, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015