INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Wisnewski, Gerhard e.a.
Titel: Das RAF-Phantom
Sub titel: Neue Ermittlungen in Sachen Terror

Een boek dat veel stof heeft doen opwaaien. Eerst wilden we het niet verkopen, later bleken veel mensen dit boek toch een factor van belang te vinden binnen de discussies die in linkse kringen zo gevoerd worden. De auteurs van het boek vragen zich af of de derde generatie RAF wel bestaat. Zouden er geen grotere krachten achter de liquidaties van Rohwedder en Herrhausen zitten...?
2008, 512 pag., Euro 14,25
Knaur, München, ISBN 9783426781357


This page last updated on: 13-1-2015