INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Soeterik, Robert
Titel: Irak
Sub titel: Landenreeks

Bondige inleiding in de geschiedenis, politiek en economie van Irak. Veel aandacht voor de gevolgen van de Iran-Iak-oorlog, de Golfoorlog en de positie van de Koerden en de Shi´eten. Met uitgebreide literatuurlijst.
1993, 74 pag., Euro 6,75
KIT (Koninklijk Instituut voor de Tropen), Amsterdam, ISBN 90-6832-320-2


This page last updated on: 13-1-2015