INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Reinboud, Weia & Rymke Wiersma
Titel: En en n = zelden 2
Sub titel: Over de vermeende tegenstelling tussen eigenbelang en algemeen belang & over spektrumlogika, een denkmethode die het denken in tegenstellingen kan vervangen & over andere overwegingen die van nut kunnen zijn bij het veranderen van de wereld.

Filosofiese brochure over het verbeteren van de wereld. Door middel van een aantal gedachtenexperimenten presenteren de schrijfsters mogelijkheden om stapsgewijs van cannibalisme tot veganisme te komen, of van diktatuur tot besluitvorming door concensus; kortom van het ene (onprettige) uiterste tot het (prettige) andere.
1993, 50 pag., Euro 2,7
Atalanta, Utrecht, ISBN 90-73034-12-4


This page last updated on: 13-1-2015