INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Janssen, Janine e.a.
Titel: De wereld van de kook
Sub titel: Over coca en een jaar oud mis(ver)stand

Conferentiemap naar aanleiding van een bijeenkomst die in Amsterdam heeft plaats gevonden rondom de diverse aspekten van de cocateelt, -produktie en -economie. Een sociale geschiedenis van het gebruik van coca, uiteenzettingen over de telers, de pastamakers, de maffia, de drugsbestrijdings-taktieken en strijdkrachten. Met name ook veel aandacht voor de alternatieven die ontwikkeld zouden kunnen worden voor de coca-boeren opdat ze een basisinkomen kunnen verdienen.
1993, 107 pag., Euro 11,35
Bolivia komitee, Amsterdam, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015