INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Dery, Mark
Titel: Culture jamming
Sub titel: Culture jamming, hacking, slashing and sniping in the empire of signs

Ge´llustreerd betoog van Dery over hoe we de macht van de media kunnen ondergraven met een 'underground' offensief van de alternatieve media. Hij zoekt de oplossing in gezamenlijke aktie van hackers, reclamebord-saboteurs, gevestigde cultuur ondergravers, computernetwerken (bulletinboards) en artiesten die hun guerilla-taktieken zouden moeten aanwenden voor het bestrijden van door grote bedrijven gedomineerde en gecontroleerde massamedia.
1993, 18 pag., Euro 3,4
Open Magazine Pamphlet Series, Westfield, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015