INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Chomsky, Noam
Titel: Enter a world that is truely surreal
Sub titel: President Clinton's sudden use of international violence

Naar aanleiding van de zoveelste Amerikaanse aanval op Irak geeft Chomsky, op de van hem bekende scherpe en met veel voorbeelden ge´llustreerde wijze, aan hoe de diverse regeringen van de VS keer op keer met volstrekt hypocriete verantwoordingen komen voor hun militaristische gedrag. Een door de CIA gesuggereerde poging tot een moordaanslag op Bush was deze keer de reden voor 'chirurgische' bombardementen op Bagdad waarbij voornamelijk burgers omkwamen. Wederom een lezenswaardige pennevrucht in de Open Pamphlet Series.
1993, 14 pag., Euro 2,25
Open Magazine Pamphlet Series, Westfield, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015