INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Braidotti, Rosi (red)
Titel: Een beeld van een vrouw
Sub titel: De visualisering van het vrouwelijke in een postmoderne cultuur

Zes essays van vrouwelijke wetenschappers over de positie van de vrouw en het vrouwelijke in de hedendaagse cultuur. Zij beschrijven ondermeer hoe visuele en tekstuele representaties een actieve rol spelen in het ontstaan van een maatschappelijke werkelijkheid waarin sekse een belangrijke sociale entiteit vormt.
1993, 188 pag., Euro 13,55
Opgeheven nr, , ISBN 90-391-526-X


This page last updated on: 13-1-2015