INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Boon, Louis Paul
Titel: De zwarte hand of het anarchisme van de negentiende eeuw in het industriestadje Aalst
Sub titel:

Deze 5e druk van de drie jaar voor zijn dood verschenen documentaire steunt vooral op de politie-archieven van Aalst. Hiermee staat dit boek in de lijn van 'De Kapellekensbaan', 'Zomer te Ter Muren', 'Het jaar 1901' en vooral 'Pieter Daens', dat dezelfde periode (19e, begin 20e eeuw) behandelt, met als centraal thema de opkomst (via het anarchisme) van het socialisme. Het boek is op ware feiten gebaseerd, maar de namen zijn om redenen van privacy veranderd. Ofschoon als documentaire een historisch verhaal, heeft het boek een romanachtige vorm gekregen: na een woord vooraf volgen drie boeken, elk bestaande uit drie hoofdstukken, gevolgd door een nawoord. Een lijst van namen met summiere beschrijving besluit het boek. Als bandieten- (of schelmen-)roman kan men het vergelijken met 'De bende van Jan de Lichte'. Hoofdpersonen zijn de anarchist Aart Niels en de vrouwenjager ondercommissaris Dabbers, wier handelingen resp. recht en cursief gedrukt zijn. Beiden belanden uiteindelijk in de gevangenis. Het Aalster dialect geeft het boek een bijzondere charme.
1976, 296 pag., Euro 15,9
Arbeiderspers, Amsterdam, ISBN 9029503130


This page last updated on: 13-1-2015