INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Scholder, Amy (ed.)
Titel: Critical Condition, women on the edge of violence
Sub titel:

Critical Conditions is een verzameling van teksten van (voornamelijk) vrouwen rond de themas incest, verkrachting, geweld in relaties, en de hoge prijs die vouwen moeten betalen die terugslaan. Uitgangspunt is een public art project en verschillende diskussies in San Diego in 1992 onder de titel MWI - many women involved. MWI heeft betekking op de term NHI (no humans involved), de titel van het politie-dossier over 45 vrouwen die sinds 1985 in San Diego County verkracht en vermoord zijn. Het boek bevat gedichten, fotos, performance-monologen, interviews met moordenaressen en discussie-verslagen. Critical Conditions laat vrouwen zien die zich zelf verdedigen en het conventionele beeld van machteloosheid en slachtofferrol doorbreken en bestrijden.
1993, 185 pag., Euro 11,95
City Lights Books, San Francisco, ISBN 0-87286-285-2


This page last updated on: 13-1-2015