INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Kritiek
Titel: Jaarboek voor socialistische discussie en analyse
Sub titel:

Het derde jaarboek in een serie waarin men ruimte probeert te geven aan hedendaagse theorievorming over thema's die binnen de socialistische stromingen spelen. Zwaartepunten in deze aflevering: economie, migranten, feminisme, religie en milieu.
1993, 244 pag., Euro 13,4
Stichting Toestanden, Utrecht, ISBN 90-74127-03-7


This page last updated on: 13-1-2015