INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Gerritsen, Jan-Willem
Titel: De politieke economie van de roes
Sub titel: De ontwikkeling van reguleringsregimes voor alcohol en opiaten

Hoe komt het dat opium, morfine en hero´ne verboden zijn en alcoholische dranken juist niet? Dit boek beantwoordt deze vragen vanuit een historisch-sociologisch perspectief. Aan de hand van vijf thema's - roesmiddelen als bron van staatsinkomen; artsen als verstrekkers; artsen als ontwenners; industrialiseing en de drankstrijd; de dynamiek van verbod en illegaal aanbod - worden de sociale geschiedenissen van het alcoholregime en van het regime voor opiaten in een drielandenvergelijking (UK, VS en NL) naast elkaar gezet. Het boek laat zien hoe de regulering van roesmiddelen verweven is met algemene maatschappelijke ontwikkelingen.
1993, 259 pag., Euro 22,65
Amsterdam University Press, Amsterdam, ISBN 90-5356-049-1


This page last updated on: 13-1-2015