INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Bullard, Robert D. (ed.)
Titel: Confronting environmental racism
Sub titel: Voices from the grassroots

De auteurs die aan deze bundel meewerkten schetsen het verband tussen milieuvervuiling en racistische houdingen ten aanzien van bepaalde raciale of sociale groepen. Het beschrijft het plaatsen van levensgevaarlijke chemische of bacteriologische fabrieken in buurten of reservaten waar veel zwarten of Indianen wonen, het dumpen van kernafval in of dichtbij reservaten, het doen van atoomproeven dicht bij door mensen bewoonde gebieden, enz, enz. De auteurs zijn zelf afkomstig uit de diverse bedreigde gemeenschappen.
1993, 260 pag., Euro 16,5
South End Press, Boston, ISBN 0-89608-446-9


This page last updated on: 13-1-2015