INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Zandvliet, C. Th & J.H. Gravesteijn-Ligthelm
Titel: Illegale arbeid:
Sub titel: Omvang en effecten

In dit tamelijk statische boek wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de omvang en de economische gevolgen van een effectieve bestrijding van illegale arbeid in Nederland. Voor het onderzoek werden inteviews afgenomen met werkgevers en met arbeiders die hier werkzaam zijn zonder geldige verblijfspapieren. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen belangrijke gevolgen hebben voor de eventuele adviezen die hieruit voort gaan vloeien van de kant van de Commissie Binnenlands Vreemdelingentoezicht. Het onderzoek is verricht in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken.
1994, 96 pag., Euro 14,75
VUGA, Den Haag, ISBN 90-5250-641-8


This page last updated on: 13-1-2015