INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Heijden, Chris van der & Leon de Winter
Titel: Handleiding ter bestrijding van extreem rechts
Sub titel:

In een denkbeeldige dialoog tussen de schrijvers en extreem-rechtse gesprekspartners. Aan de hand van fragmenten uit interviews met en toespraken van extreem-rechtse partijgangers geven de auteurs met feitenmateriaal aan dat de meeste opinies van deze mensen aantoonbaar onjuist zijn. Tevens geven de auteurs aan dat extreem-rechts streeft naar een autoritaire en onvrije samenleving.
1994, 46 pag., Euro 2,2
Bezige Bij, Amsterdam, ISBN 90-234-3427-7


This page last updated on: 13-1-2015