INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Driel, A. van
Titel: De vreemdelingenrechtelijke procedure
Sub titel: Proces-dossiers met aantekeningen vanuit een weerbarstig werkterrein

Dit boek gaat in op de juridische procedures met betrekking tot in Nederland werkende buitenlandse werknemers, de asielaanvraag, de verblijfsvergunning en processen tegen tussentijdse uitzetting. Aan de hand van stukken uit dossiers van werkelijk gevoerde rechtszaken omtrent bovengenoemde kwesties worden de werking van, de mogelijkheden daaromtrent en overigens alle juridische aspecten van deze materie op inzichtelijke wijze beschreven.
1994, 314 pag., Euro 34,05
Tjeenk Willink, Zwolle, ISBN 90-271-3739-0


This page last updated on: 13-1-2015