INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Dowker, Fay & Glenn Good
Titel: From Alcatraz to Marion to Florence
Sub titel: Control Unit prisons in the United States

Deze brochure schetst in een kort bestek de omstandigheden in de Amerikaanse Extra Beveiligde Inrichtingen. Op goed onderbouwde wijze wordt er een aanklacht tegen het bestaan en gebruik van isolatiegevangenissen ingediend. De verschrikkingen die in een aantal bajessen hebben plaats gevonden worden beschreven en daarnaast wordt ook uitgebreid ingegaan op het verzet wat er van binnenuit tegen deze omstandigheden wordt gepleegd.
1991, 32 pag., Euro 2,4
, , ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015