INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Ditfurth, Jutta
Titel: Feuer in die Herzen
Sub titel: Plädoyer für eine ökologische linke Opposition

Geëngageerd pleidooi van ex-Grüne politica tegen verrechtsing en de verbastering van ecologische ideeën door extreem-rechts en esoteriker. Ditfurth laat aan de hand van drie thema's, gentechnologie, kernenergie en eco-fascisme zien hoe rechtse ideologiëen steeds verder in de maatschappij geaccepteerd raken: fascistische continuïteit in de eugenetica; het doordrukken van kernenergie in het belang van het groot-kapitaal. Vooral in het hoofdstuk over eco-fascisme trekt ze van leer tegen oude groene medestanders (ook ex-communisten) die vandaag openlijk rechtse ideeën verkondigen. Ook beschrijft ze hoe rechtse partijen populistisch inspelen op milieuvraagstukken om zieltjes te winnen. Het boek is goed en vlot geschreven en geeft de juiste tegenargumenten tegen rechtse prietpraat.
1997, 559 pag., Euro 15,4
Konkret Literatur Verlag, Hamburg, ISBN 389458159X


This page last updated on: 13-1-2015