INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Antifa (Projektgruppe)
Titel: Diskussionen und Tips aus der antifaschistischen Praxis
Sub titel:

Interviews met verschillende autonome anti-fascistische groepen uit de nieuwe Bondsrepubliek en Zwitserland. Centraal staat de praktische aanpak van de problemen rond het oprukkend neo-fascisme. Maar ook ontstaansgeschiedenis en politieke motivatie van de groepen komen aan bod. Met adressenlijst.
1994, 188 pag., Euro 9
ID-Verlag, Berlin, ISBN 3-89408-025-6


This page last updated on: 13-1-2015