INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Schmidt-Eenboom, Erich
Titel: Der BND
Sub titel: Schnüffler ohne Nase, die unheimliche Macht im Staate

In dit lijvige, gebonden boek worden alle `ins and outs' van de Duitse buitenlandse inlichtingendienst uit de doeken gedaan. De auteur waarschuwt voor het gevaar dat de BND door gebrek aan controle op haar werkzaamheden een soort Vijfde Macht wordt die niet meer in de hand te houden is en een volledig eigen leven gaat leiden. De naoorlogse geschiedenis van de Duitse geheime dienst wordt zorgvuldig geanalyseerd. Aan de orde komen onder andere de rol van de BND in de Gladio-affaire, de steun aan contrarevolutionaire organisaties zoals bijvoorbeeld RENAMO uit Mozambique, de bemoeienis met de affaire rond de chemische wapenfabriek in Rabta (Lybië), het werken met informanten, recrutering, activiteiten in Oost Europa. Tot slot beantwoordt de schrijver de vraag of een democratische staat überhaupt wel een dergelijke dienst nodig heeft.
1993, 516 pag., Euro 26,75
Econ Verlag, Berlin, ISBN 343018004X


This page last updated on: 13-1-2015