INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Rodrigo, Jean-Michel
Titel: Der dritte Sendero
Sub titel: Weder leuchtender Pfad noch Fujimori, die Alternative der peruanischen Volksbewegungen

Rodrigo woonde ongeveer twaalf jaar in Peru en beschrijft in dit boek een sterk onderbelichte kant van de Peruaanse geschiedenis van de laatste decennia. Namelijk de rol, invloed en activiteiten van de onafhankelijke basisorganisaties van de bewoners, en met name de vrouwen, in de sloppenwijken. Hij schildert hun strijd om land, brood en een menswaardig bestaan, waarbij ze aan de ene kant belaagd worden door de Peruaanse regering die repressief optreedt tegen de uitgebreide landbezettingen en anderzijds door de totalitaire guerilla-organisatie Sendero Luminoso die probeert door moorden, aanslagen en intimidatie de autonome zelforganisaties kapot te maken om daarna zelf het machtsvacuüm op te vullen.
1993, 220 pag., Euro 15,9
Rotpunkt Verlag, Zürich, ISBN 3-85869-090-2


This page last updated on: 13-1-2015