INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: M
Titel: Dope en detentie
Sub titel: Interviews met (ex-)gedetineerde druggebruikers

De Belangenvereniging Druggebruikers MDHG deed een onderzoek onder junkies naar de beleving van en ervaringen met het vastzitten in de bajes. Het is bedoeld als aanzet voor een verbetering van het huidige drugs- en AIDS-beleid in de bajes. En van de conclusies die de samenstellers trekken uit de interviews die ze hielden, is dat harddrugs gelegaliseerd moeten worden, waardoor er niemand meer in de bajes hoeft te belanden voor harddrugsgebruik.
1994, 32 pag., Euro 6,8
MDHG, Amsterdam, ISBN 90-800301-5-5


This page last updated on: 13-1-2015