INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Jäger, Siegfried
Titel: Der Groß-Regulator
Sub titel: Analyse der BILD-Berichterstattung über den rassistisch motivierten Terror und die Fahndung nach der RAF im Sommer

De auteur analyseert de berichtgeving in de rechtse Bild-Zeitung over de grondwetswijziging (beperking van het recht op asiel) door het Duitse parlement, de brandstichtingen van Solingen, de moord op RAF-lid Wolfgang Grams en andere gebeurtenissen in de zomer van 1993. Dag na dag werd de berichtgeving in context gebracht met ander nieuws (vooral sociale wetgeving). Ook is er aandacht voor niet door Bild beschreven rechtse terreur. Hier komt duidelijk naar voren hoe berichtgeving bijdraagt tot racisme en rechtse terreur en hoe de gebeurtenissen worden gebruikt om het politieke streven naar een autoritaire staat te verwezenlijken.
1993, 187 pag., Euro 12,05
Diss, Duisburg, ISBN 3-927388-39-4


This page last updated on: 13-1-2015