INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Duyvendak, J.W. (red.)
Titel: De verzuiling van de homobeweging
Sub titel:

Jan Willem Duyvendak en anderen analyseren in "Verzuiling van de homobeweging" het emancipatieproces van homo's en lesbo's in Nederland en andere Westeuropese landen, waardoor algemene mechanismen van groepsdenken duidelijk worden. Aandacht voor een groepscultuur die niet meer in de eerste plaats gebaseerd is op verzet tegen homo-onderdrukking, maar op homo-plezier!
1994, 185 pag., Euro 13,55
SUA, Amsterdam, ISBN 90-6222-271-4


This page last updated on: 13-1-2015