INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Cleves Mosse, Julia
Titel: India
Sub titel: Paths to development

Een inleiding in de ontwikkelingsproblematiek zoals die zich in India voordoet. Aan de orde komen onder andere: veranderingen in het milieu en de gevolgen die dat heeft voor het leefmilieu en de grondstoffenvoorraden, problemen van boeren en regenwoudbewoners, de ondergeschikte positie van de vrouwen, het slechte onderwijs.
1993, 64 pag., Euro 8,9
Oxfam, London, ISBN 0-85598-224-1


This page last updated on: 13-1-2015