INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Calle, Sophie
Titel: Het adresboekje
Sub titel:

"Ik vind op straat een adresboekje. Ik raap het op. Een paar uur later stuur ik het anoniem terug naar de eigenaar, wiens personalia op de eerste bladzijde staan. In de tussentijd heb ik het van a tot z gefotokopieerd. Degenen die in het boekje voorkomen ga ik opbellen..." Oorspronkelijk verschenen als feuilleton in Libération. Zeer fraai uitgegeven; kunstzinnige fotografie.
1994, 32 pag., Euro 13,4
Duizend en één, Amsterdam, ISBN 90-71346-19-6


This page last updated on: 13-1-2015