INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Wolf, Winfried
Titel: Festung Europa
Sub titel:

Doel van het Verdrag van Maastricht is niet de versterking van de burgerrechten en de democratie, maar veel meer het dienen van de grote Europese ondernemingen die sterk profiteren van het ontstaan van een grote binnenmarkt. De volgende thema's komen in de uitgave aan bod: de steeds grotere kloof tussen internationalisering van kapitaal en de achterblijvende nationale wetgevingen hieromtrent, de gevolgen van een EG-markt voor Oost-Europa en Derde Wereld (het Lomé-akkoord), de gevolgen voor vrouwen in de EG en als laatste een kritiek op het falen van (Duits) links op het juist analyseren van de EG als imperialistisch projekt om de heerschappij over de wereldeconomie te behouden.
1994, 224 pag., Euro 14,15
ISP Verlag, Köln, ISBN 3-929008-50-5


This page last updated on: 13-1-2015