INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Wickramasinghe, Anoje
Titel: Deforestation women and Forestry
Sub titel: The case of SriLanka

Twee casestudies over ontbossing en een pleidooi om meer betrokkenheid en ruimte te geven aan de plattelandsgemeenschappen om de ontbossing in SriLanka tegen te gaan. Dit boek bevat heldere informatie over de bijdragen die plattelandsvrouwen kunnen leveren aan de mogelijke herbebossing.
1994, 112 pag., Euro 13,4
Indra UvA - International Books, Utrecht, ISBN 90-6224-986-8


This page last updated on: 13-1-2015